Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Student Member Nguyen Ngoc Thach (Ryan Nguyen)22/Male/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Premium Membership
Statistics 35 Deviations 41 Comments 1,297 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Groups

deviantID

smallmagic's Profile Picture
smallmagic
Nguyen Ngoc Thach (Ryan Nguyen)
Artist | Student | Digital Art
Vietnam
I'm Ngọc Thạch Nguyễn.
Born in 1993.
Currently a student of Fine Art.

My hashtags: #SmallmagiC #sllc #sllcT

Facebook: www.facebook.com/smallmagic
Behance: www.behance.net/smallmagic
Pinteresr: www.pinterest.com/ryan4035/
Interests

Activity


RUNNING by smallmagic
RUNNING
[[ Here to neva growing up ]]
21 tuổi (còn vài tháng nữa là 22) ấy thế mà vẫn chả bằng mấy đứa 12t.
Vẫn còn cái tướng chạy đưa 2 tay lui sau, chè ra 2 bên và thỉnh thoảng thì ở trong nhà còn nhón chân lên chạy lẹt xẹt từng bước nhỏ để kết hợp vs cái điệu đó. Dang tay lui sau chả nhớ là vì cớ gì, còn nhón chân lên cũng chỉ vì xem hoạt hình Khủng Long rùi cứ nhón lên đi như chân khủng long cho bằng đc (+lý do sợ bẩn nữa).
Chả hĩu lúc nào mới lớn nỗi vs thay đổi bên ngoài, và cả cái suy nghĩ lẫn tính cách chưa chín chắn này nữa. Vẫn còn làm nhiều điều không ra gì, nói nhìu thứ chả suy nghĩ để rùi gây ra bao nhiu tai vạ...
Đến nỗi tối hwa chat vs nhỏ bạn thân xí xọn chút chuyện rùi còn nói nó: "do T còn nhỏ nên râu quai nón của T chưa đậm thui đó, chơ T cũng có mà", để ùi nó chat lại câu "Chắc nhỏ" =))
Heyz thật sự là bưa wớ đi mà.
Loading...

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconcennie:
cennie Featured By Owner Nov 21, 2014  Student Digital Artist
Thank you very much for watching me!
I really appreciate it!
cool gallery btw!
Reply
:iconsmallmagic:
smallmagic Featured By Owner Nov 22, 2014  Student Digital Artist
Ya're welcome ^^
Reply
:icongnasvipzem:
Gnasvipzem Featured By Owner Oct 7, 2014  Professional Digital Artist
WELCOME to VietnamDeviantart! Welcome another Vnmese here come to DA and hope you have good time here :hug: :happybounce: :happybounce: 
Reply
:iconsmallmagic:
smallmagic Featured By Owner Oct 17, 2014  Student Digital Artist
Thks!!! Hug 
Reply
:iconbl4ckr41nb0w:
bl4ckr41nb0w Featured By Owner Aug 16, 2014  Hobbyist General Artist
Thank you for adding my 3dmg propulsion unit to your collection!
Reply
:iconsmallmagic:
smallmagic Featured By Owner Aug 16, 2014  Student Digital Artist
U're welcome ^^
Reply
:iconrabra:
rabra Featured By Owner Jul 13, 2014
Thank you for the :+fav:.
Reply
:iconsmallmagic:
smallmagic Featured By Owner Jul 25, 2014  Student Digital Artist
you're welcome ^^
Reply
:iconacrymat:
Acrymat Featured By Owner Apr 19, 2014
Instant Fave te he Instant Fave 
Reply
:iconsmallmagic:
smallmagic Featured By Owner Apr 21, 2014  Student Digital Artist
Heart :happybounce: Heart 
Reply
Add a Comment: